Pretensiooni esitamise kord

· Tarbija võib kaebuse esitada toote või teenuse kohta, mis ei vasta lepingutingimustele 2 aasta jooksul alates asja Ostjale üleandmise päevast.
· Toote nõuetele mittevastuse või puuduste ilmemisel, peab Ostja sellest teatama Müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta toote defektist teada sai, esitades pretensiooni kirjalikult. Pretensioon palume edastada Müüja esindusse, kust toode või teenus oli ostetud.
· Müüja vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast kliendipoolse pretensiooni kättesaamist.
· Kui selgub, et kaubal on tootmisdefekt, tuleb asi kauplejal parandada või asendada. Kui parandamine ebaõnnestub ja asendamine pole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ehk toode tagastada ja saada raha tagasi.
· Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, mis asub Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon: 6201707 või e-post:info@tarbijakaitseamet.ee. Kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee